(hudba; deti vychádzajú)
Pieseň: Otvorte brány dokorán...


Uvádzač: Ale, deti, čo to spievate, veď Ježiško sa už predsa narodil.
Dieťa 1: Áno ?! A kedy?
Uvádzač: Ak to chcete vedieť, tak počúvajte!


Pieseň: Dávno už minula doba...


Uvádzač: Deti, chcete aj vy vidieť malého Ježiška - vášho nového priateľa, ktorý vás nikdy nesklame?
Det: Áno!
D2: Vidíš aj Ty to, čo vidím ja?
R: Áno.
D2: A kto je to ?
R: To sú traja králi, ktorí sa idú pokloniť Ježiškovi.
D3: Počkajme na nich, veď aj my ideme k nemu.
(Príchod troch kráľov k deťom, pozdrav.)
D4: Odkiaľ idete?
K3: Z ďalekého východu.
D5: Jé, to je ale dlhá cesta. Iste ste už veľmi unavení.
K2: To, teda áno, na ceste sme už veľmi dlho.
D6: Tak si trošku oddýchnite a porozprávajte nám o svojej ceste.
K3:Viete deti, keď sme pozorovali oblohu, zažiarila raz v noci jasná hviezda. Začali sme ju skúmať a zistili sme, že ohlasuje príchod nového Kráľa. Chceli sme Ho pozdraviť, a tak sme sa vybrali do Jeruzalema, lebo tam je kráľovský palác.
K1: Keď sme tam prišli a pýtali sa na nového Kráľa, kráľ Herodes, ktorý tam teraz vládne o ňom nič nevedel. Poslal nás teda ďalej na cestu, aby sme ho našli a poklonili sa mu a oznámili to všetko Herodesovi.
K2: Keď sme vyšli z Jeruzalema, znova sa nám ukázala hviezda a vtedy sme si zaspievali: "Hviezdička Betlemská" a šli sme ďalej, až sme stretli Vás, deti a to všetko Vám teraz porozprávali.
R: Dosť už bolo rečnenia, Ježiško nás čaká.


Pieseň: K jasličkám...


K2: Ježiško, prijmi od nás tieto dary.(od troch kráľov)
(Pásmo pesničiek a básničiek)


Báseň:

Poďte, deti, pobehnite, hračky chvíľu zabudnite,
a uvidíte krásne čosi, dozviete sa nové veci.
Na návštevu všetci spolu, zabehnite ku kostolu,
až k oltáru dostavte sa, na jasličky pozrite sa!
Jezuliatko krásne, drahé, vystiera k nám rúčky nahé.
Hračky nemá, chudobné je, na srdiečku nás zohreje.
Keď prídete, pokľaknite, očká k nemu pozdvihnite,
rúčky zbožne poskladajte, modlitbičky oddávajte.
Za to vaše navštívenie, pýtajte si požehnanie,
pobozkajte jeho rúčku, pri odchode na rozlúčku.


Báseň:
Ja som chlapček maličký ako malé vtáčatko,
spievať síce ešte neviem, ale mám srdiečko.
Tým srdiečkom maličkým ja Ježiška ľúbim,
že mu verný ostanem, jemu navždy sľúbim.


Báseň:
Čo koho do toho? Ja Ježiška ľúbim!
Keď pôjdem na jarmok, voľačo mu kúpim.
Veselé srdiečko - to je pre Ježiška,
aby sa radoval v tých malých jasličkách.


Báseň:
Preňho navarím, i postieľku pripravím.
Poviem mu ja rozprávku o nezbednom kozliatku.
Potom budem kolísať, aby mohol sladko spať.
Tíško mu ja zaspievam, že ho veľmi rada má.


Báseň:
Zajko, bojko okatý, má kožúštek strakatý.
Ako hodváb ľahučký, kožúštek je tepľučký.
Hopká, cupká po snehu,
prediera sa dopredu.
Kde máš darček zajačik, nie je vidieť vôbec nič?
Nič to, nevadí, tak zajko tak vraví,
skrútim sa do klbôčka,
a zohrejem Ježiška.
Všetci radosť mali, že zajačik malý,
malý ako palček, Ježiškovi dal on seba - ako darček.


Báseň:
Ó, môj strážny anjelíček, privej ku mne zlatý sníček,
zavaruj ma túto noc, nech ma chráni tvoja moc.
Nech ma chráni Božia matka, veď jej náruč taká sladká,
nech ma chráni Ježiš sám, ja mu svoje srdce dám.
Modlitbičku končím krátku, ľúbim drahú Božiu matku.
Ľúbim taktiež Ježiška, šepkám mu to do uška.
Ó, môj strážny anjelíček, privej ku mne sladký sníček.


Báseň:

Anjel trúbi, hviezda svieti,
zvon už zvoní, ponáhľajte deti.
Ku jasličkám ponáhľajte,
dieťatku sa tam pokloňte,
drieme na slame slabúčko,
maličký náš Ježiško.
Ticho, tíško buďte, dieťatko nezobuďte,
nech si ono pospinká, varuje ho maminka.
Aj my tíško zaspievame, že Ťa veľmi radi máme.
Srdiečka Ti ponúkame, Tebe celé z lásky dáme.
Radostne nech anjel trúbi,
jasnejšie než hviezda svieti,
nech len bije,
zvon ten zvoní im z celej duše,
spievame Ti, že sme celí Tvoji.


Báseň:
Sniežik padá, štípe mráz pod srienkom spia stromy,
anjel k jasliam volá nás, aj na vežiach zvony.
Dietky milé detičky, Boh Spasiteľ je tu,
okrášlené jasličky hlásia radosť svetu.
Že Boh z neba prišiel k nám, vykúpiť nás - spasiť,
by sme mohli k výšinám, k nemu raz sa hlásiť.
Viera živá ku nemu na cestu nám svieti,
smelo staňme si k nemu, jeden, druhý, tretí.


Báseň:
Dieťa 1.: Chýli sa slniečko za horský lém,
na viečka Ježiška kladie sa sen.
Dieťa 2.: Matka ho ukladá v jasličky skrýš,
bozká ho na líčko - "Ježiško, spíš?"
Dieťa 3.: Nespím má matičko nemôžem spať,
dívam sa na toho, kto ma má rád.
Všetci: Srdcia naše i duše iba jemu patria,
s ním sa spojte najužšie, všetci - sestry, bratia!


Dievčatá:
Povedz sniežik čistú pravdu,
čistú pravdu povedz mi!
Či si býval s hviezdičkami
a či v nebi s anjelmi.
Chlapci:
Bavil som sa s hviezdičkami
na nebíčku veselo,
ale dole s detičkami
zahrať sa mi zachcelo.
Dievčatá:
Anjelíci nemeškajú
už ma sypú z vrecúška
a hviezdičky na rozlúčku
šepkajú mi do uška :
Chlapci:
Ponáhľaj sa na zemičku,
nech sú biele chodníčky,
nech sa na nich Ježiškovi
nezamažú nožičky.
Spolu:
Lebo príde medzi deti
hľadať čisté srdiečka,
aby si v nich odpočinul,
pobozkal ich na líčka.


Báseň:
Plačú, slzia očičká, plačú očká Ježiška,
že mu veru zima je, v Betleheme na slame.
Darujem mu perinku ako sniežik bieľunkú,
nech Ježiška zahreje, pod perinkou teplo je.
Periňôčka bieľunká, zohrej ty mi Ježiška!
Ježiško náš braček je, on nás všetkých miluje.


Báseň:
Maštaľka je ožiarená, svetlom svätej noci,
oslavovať všetkých volá, zázrak Božej moci...
Anjeli už pozdravili Boha v ľudskom tele,
a keď sa mu poklonili, spievali vesele...
Pastieri ho obklopili, pri jasličkách stáli,
Pánovi sa poklonili, s darmi traja králi.
Čo by sme my jemu dali? Nič nemáme a sme malí,
za to však úprimne, tíško mu povieme:
"Ježiško, veď nás vždy - za tebou pôjdeme!"


Báseň:
Jezuliatko, Ježiško, prijdi, vojdi k nám,
všetko máme, čo žiadaš a čo chceš, Ti dám.
V maličkej maštaľke dostaneš dosť sena,
Tebe, ak chceš, dušu dám, by bola spasená.
Ježiško, príďže, príď už k nám,
našich srde, tvrdé ľady zlám.
Nech v našich dušiach tepla žiar,
vykúzli úsmev na Tvoju tvár.
Ježiško, dieťa nebies dar.
Tys' láskou dobyl sveta zmar.
Nech ľudstvo zná svoje omyly,
čo nám pripravili.
Ježiško, dieťa, Boží Syn,
zmy ťarchu našich mnohých vín,
a v dušiach zapáľ viery svit,
nauč nás s vierou život žiť.
Jezuliatko, sladké, milé,
čuj nás v tejto hodine,
nedaj mnoho, daj len jedno,
to čo blaží jedine.
Nedaj zlato, ktoré mizne,
ani lesť, čo pominie,
daj len jedno, tvoju lásku,
ktorá nikdy nezhynie.


Pieseň:

Báseň:
Stromček - stromček pichľavý, si celý krásny - voňavý,
či spomínaš aký bol krásny les odkiaľ ťa priniesli práve dnes?
Bolo tak tíško, padal sneh, na bielo sfarbil tmavý les,
teraz tu stojíš samý jas, zdobený žiarou mnohých krás.
Vlievaš nám nádej i vieru, že srdcia naše zbelejú,
že budú belšie ako sneh, čo sfarbil na bielo tmavý les...
Belšie jak biele ľalie, pretože Ten ich umyje,
ktorý sa v maštaľke narodil, aby nám nebo vydobil.
Preto ťa v lese vyťali, voňavý stromček pichľavý,
preto tu stojíš samý jas, spievaš, hoc nemáš v sebe hlas;
Dnes sa nám narodil Kristus Pán, veseľme sa -
nám, narodil sa nám.


Báseň:
Ty, dobrotivá Matka, dala si nám Ježiša,
Tebe patrí láska, obdiv - úcta naša najvyššia...
S Tebou deti už na zemi zažili dosť radosti,
Ty od Boha nám vyprosíš, spásu duše - milosti ...
Tys od Boha darov z neba najviac z ľudí dostala
požehnanie - aj milosti, bys ich dietkam rozdala .
Matka Božia, my sme Tvoji s dušou našou i s telom,
pomocnú nám ruku podaj - Tvojho Syna priateľom...


Báseň:
Vetry dujú po dolinách zúrivo,
sneh sa sype ako biele pradivo,
pri obloku sedí Janko s mamičkou,
utiera si slzu z oka dlaničkou:
lúto mu je, že tam v jasliach v Betleme,
Božie Dieťa zima striasa, nedrieme...
Hynie pinka šabľou mrazu sklonená,
psíčkovi sa chladom trasú kolená...
Každý tvor si úkryt hľadá tepľučký,
čože robí teraz Ježiš maľučký?
Či aj k nemu vietor prudký dobiedza?
Či sa chveje ako krehká nevädza?
Ale mamka hlaď Janka po tvári,
a v jej očiach láska Božia zažiari ...
"Ježiškovi nie je zima", hovorí
Keď Mu dieťa dušu svoju otvorí!
Keď ho vloží v jasle srdca radostne,
Božie Dieťa, usmieva sa v polosne.
Ako jarný vánok milý na lúčke,
tak Ho hreje detské srdce teplučké,
každé detské srdce je sťa jasličky,
v ktorých leží drahý Ježiš maličký.
V každej duši detskej Panna prečistá,
Ježišovi odpočinok prichystá.
Takto vraví synčekovi zbožná mať,
Janko bude Ježiška vždy milovať.
V jeho duši Božie dieťa smeje sa,
a s ním plesá príroda aj nebesia.


Báseň:
Ježiško náš, vitaj milý! Spasiteľu vitaj nám.
Prišiel si k nám v tejto chvíli
do sŕdc našich spraviť chrám.
Prinášaš nám dary hojné. Hľa jak žiari stromček Tvoj.
Ľúbiš dietky bohabojné, prosíme ťa, pri nás stoj.
Jasle chudobné si volil, bo chudobu miluješ,
so zemou si nebo spojil, štedro nás obdaruješ.
Čo však my Ti za to dáme?
Aký vzácny, krásny dar?
Svoje srdcia predkladáme pred jasličky na oltár.
A rodičom našim, ale ďakujeme za radosť.
Daj im Pán Boh zdravia stále,
požehnania pre hojnosť.


Pieseň:


Prosby:
Ježiško náš premilý, veľa prosieb máme,
prosíme ťa vypočuj, čo Ti predkladáme:
1. Oteckovi, mamičke daruj veľa zdravia,
ich srdiečka dobručké, nech vždy láskou žiaria.
2. Na rukách ich mozole, na ich čelách vrásky,
zotri im ich Ježiško, daj im svojej lásky.
3. Žehnaj Bože milý, všetkých kňazov sveta,
nech Ježiška spozná každé malé dieťa.
4. Chorých a nevládnych tam doma požehnaj
silou veľkej viery v bôli im pomáhaj.
5. Prosíme ťa za tie deti, ktoré sú bez lásky,
by ich život zmenili vianočné sviatky.
6. Prosíme ťa tiež aj za tie, ktoré trápi vojna, hlad,
daruj sa im ty sám Pane, veď si náš kamarát.
7. Žehnaj každý deň i krok, aby sme sa takto všetci
o rok zišli vospolok.

R2: Ježiška sme nepozdravili len my - deti a traja králi, ktorí s nami putovali k jasličkám, ale tiež aj pastieri.
Rl : Bola tichá noc a neďaleko Betlehema pásli pastieri ovečky. V tú noc, keď sa narodil Ježiško, strážil ovečky Kubo. Zrazu zbadali jasné svetlo a počul krásny spev anjelov : " Sláva Bohu na výsostiach a na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle. "Kubo rýchlo zobudil ostatných pastierov a spolu počúvali anjela: "Choďte sa rýchlo pokloniť Vášmu novému Kráľovi, ktorý sa narodil v Betleheme.
R2: Oni rýchle zobrali trošku mliečka, hrudku syra a jedného malého barančeka a ponáhľali sa do Betlehema. Keď našli nazaretskú rodinu, poklonili sa Ježiškovi a vrátili sa späť k svojim ovečkám.